PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Jankiewicz

Urologia Polska 2007/60/3

Successful reanastomosis of almost complete amputated segment of penis without microsurgical technique
Ryszard Jankiewicz