PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Roman Szwedowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Klinicznie jawne przerzuty czerniaka skóry do układu moczowego
Sebastian Ciszewski, Beata Smolska-Ciszewska, Artur Jakimów, Cezary Juda, Maciej Szwedowski, Władysław Błudzin, Roman Szwedowski

Urologia Polska 1980/33/3

Poprzeczne wycięcie bieguna nerki
Jerzy Hampel, Roman Szwedowski
Porównanie wyników wycięcia bieguna nerki metodą poprzeczną z wynikami wycięcia bieguna nerki metodą klinową
Jerzy Hampel, Roman Szwedowski