PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Roman Ostatek

Urologia Polska 1994/47/3

Dr med. Stefan Czubalski — ordynator oddziału urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie
Krzysztof Czubalski, Roman Ostatek

Urologia Polska 1978/31/2

Przypadek przetoki pęcherzowo-macicznej, operowanej z użyciem polskiego kleju tkankowego
Mirosław Kazoń, Andrzej Musierowicz, Roman Ostatek