PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Roman Łowicki

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Urodynamiczna ocena stopnia zaburzeń mikcji powstałych w wyniku biopsji stercza lub cystoskopii
Krzysztof Leńko, Waldemar Różański, Roman Łowicki

Urologia Polska 2004/57/2a

PV-2: Różne składniki moczu odkładające się na powierzchni i w świetle cewnika podwójnie zagiętego w zależności od czasu utrzymywania go w drogach moczowych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Roman Łowicki, Rafał Kliś, Krzysztof Leńko, Robert Kędzierski