PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Robert Walkiewicz

Urologia Polska 2008/61/4

Leczenie chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) fotoselektywną waporyzacją stercza PVP laserem GreenLight KTP – doświadczenia własne
Adam Kwinta, Robert Walkiewicz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena wczesnych rezultatów fotoselektywnej waporyzacji stercza (PVP) u 80 chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Adam Kwinta, Sławomir Mrozicki, Robert Walkiewicz