PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Robert Kuźma

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21.1 - Porównanie okołooperacyjnego stresu psychicznego u pacjentów przechodzących radykalną prostatektomię i adenomektomię nadłonową
Paweł Kalwas, Zbigniew Kwias, Robert Kuźma, Witold Malendowicz, Michał Hrab