PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ricardo Faundez

Urologia Polska 2000/53/1

WPŁYW CHEMIOTERAPII NA PARAMETRY NASIENIA I STĘŻENIE FSH, LH, TESTOSTERONU U CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE JĄDER
Tomasz Demkow, Ricardo Faundez, Jacek Kamoda, Tomasz Kalinowski