PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rafał Kli¶

Urologia Polska 2006/59/4

Rzadki przypadek gruĽlicy gruczołu krokowego
Rafał Kli¶, Dariusz Młoczkowski, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2006/59/3

Infekcje dróg moczowych a kolonizacja bakteryjna cewników podwójnie zagiętych
Rafał Kli¶, Ewa Korczak-Kozakiewicz, Waldemar Różański

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Infekcje dróg moczowych a kolonizacja bakteryjna cewników podwójnie zagiętych
Rafał Kli¶, Ewa Korczak-Kozakiewicz, Waldemar Różański

Urologia Polska 2005/58/3

Zmiany zachodz±ce na powierzchni i w ¶wietle cewnika podwójnie zagiętego wprowadzonego do dróg moczowych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Krzysztof Leńko, Rafał Kli¶

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Skuteczno¶ć rozpoznania raka gruczołu krokowego na podstawie przeprowadzonych badań przesiewowych w różnych o¶rodkach regionu łódzkiego
Waldemar Różański, Andrzej Prelich, Grzegorz Krzyżanowski, Marcin Dłużyński, Rafał Kli¶, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2004/57/2a

PV-2: Różne składniki moczu odkładaj±ce się na powierzchni i w ¶wietle cewnika podwójnie zagiętego w zależno¶ci od czasu utrzymywania go w drogach moczowych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Roman Łowicki, Rafał Kli¶, Krzysztof Leńko, Robert Kędzierski