PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Radosław Mycek

Urologia Polska 2008/61/1

Postępowanie i wyniki leczenia w przypadkach urazów nerek u dzieci w latach 1992-2006
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek

Urologia Polska 2007/60/3

Urazy moczowodów w wieku dziecięcym – etiologia, diagnostyka i postępowanie
Wiesław Urbanowicz, Janusz Sulisławski, Michał Wolnicki, Radosław Mycek
Urazy cewki moczowej u dzieci – analiza siedmiu przypadków
Wiesław Urbanowicz, Radosław Mycek, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Piotr Sołtysiak, Kinga Maniecka

Urologia Polska 2007/60/1

Porównanie wyników endoskopowego leczenia w przypadkach odpływów pęcherzowo-moczowodowych przy użyciu różnych materiałów w latach 1996-2004
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek

Urologia Polska 2006/59/1

Operacyjne leczenie w przypadku wrodzonej olbrzymiej cewki moczowej (megalourethra)
Wiesław Urbanowicz, Radosław Mycek, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Nerkooszczędzające zabiegi w leczeniu nerczaka płodowego
Wiesław Urbanowicz, Sabina Szymik-Kantorowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek

Urologia Polska 2005/58/1

Grzybice przyczyną ostrego wodonercza u noworodków i niemowląt
Wiesław Urbanowicz, Radosław Mycek, Janusz Sulisławski, Barbara Mrożek

Urologia Polska 2004/57/2a

SNIII-3: Leczenie operacyjne pierwotnych obstrukcyjnych moczowodów olbrzymich
Wiesław Urbanowicz, Janusz Sulisławski, Michał Wolnicki, Radosław Mycek