PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przemysław Nowakowski

Urologia Polska 2005/58/3

Zaburzenia erekcji w zespole miednicznego podkradania
Michał Tkocz, Damian Ziaja, Przemysław Nowakowski