PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Radziszewski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena depresji i lęku u kobiet z nietrzymaniem moczu
Joanna Broda-Orlińska, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
Implantacja taśmy podcewkowej przez otwory zasłonowe z odroczoną regulacją taśmy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
Ewa Bres-Niewada, Piotr Radziszewski, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski
Indukowane tetradoksyną (TTX), zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Joanna Wojtkiewicz, Agnieszka Bossowska, Artur Zapart, Cezary Skobowiat, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Kodowanie chemiczne neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG), zaopatrujących moczowody świni
Izabela Janiuk, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Cezary Skobowiat, Hanna Mańkowska-Pliszka, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Różnice w kodowaniu chemicznym neuronów czuciowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego/ogonowego, zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Wpływ toksyny botulinowej (BTX) na kodowanie chemiczne włókien nerwowych, zaopatrujących pęcherz moczowy psa
Sylwia Lew, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Zygmunt Kuleta, Mariusz Majewski
Korelacja badań urodynamicznych z unerwieniem szyi pęcherza moczowego u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej
Tomasz Borkowski, Agnieszka Bossowska, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski, Andrzej Borkowski
Słaby strumień moczu u kobiet: mit czy rzeczywistość?
Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Jacek Judycki, Igal Mor, Andrzej Borkowski
Czynniki ryzyka wczesnego nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej z powodu raka stercza
Piotr Radziszewski, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Indukowane resiniferatoksyną (RTX) i tetrodotoksyną (TTX) zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów czuciowych zwojów rdzeniowych DRG odcinka lędźwiowego i krzyżowego/ogonowego, zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Bezpieczeństwo i skuteczność toksyny botulinowej stosowanej ze wskazań nieneurogennych – obserwacje siedmioletnie
Piotr Dzigowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2007/60/3

Skuteczność kwasu hialuronowego w łagodzeniu objawów zespołu bolesnego pęcherza
Piotr Radziszewski, Albert Gugała, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2006/59/3

Metody rozpoznawania przeszkody podpęcherzowej na podstawie wyniku badania ciśnieniowo-przepływowego
Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 10.1 - Dystrybucja, charakterystyka neurochemiczna oraz indukowana stanem zapalnym plastyczność somatostatyno-immunoreaktywnych (SOM-IR) włókien nerwowych zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Cezary Skobowiat, Mariusz Majewski, Piotr Radziszewski
KOD: 12.2 - Zespół Fowler - charakterystyka kliniczna
Piotr Radziszewski, Włodzimierz Baranowski, Andrzej Witek, Elżbieta Keller, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Agnieszka Bossowska, Mariusz Majewski
KOD: 10.1 - Zespół Fowler - charakterystyka unerwienia jajników
Mariusz Majewski, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Włodzimierz Baranowski, Andrzej Witek, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Zmiany w unerwieniu pęcherza moczowego wywołane przez zapalenie pęcherza. Porównanie eksperymentalnego modelu u świni z zapaleniem śródmiąższowym u człowieka
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Wpływ antagonisty receptora ?1adrenergicznego na kurczliwość pęcherza moczowego świni
Piotr Radziszewski, Włodzimierz Markiewicz, Jerzy J. Jaroszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Doxazosyna zmienia unerwienie pęcherza moczowego u świni
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Odległe wyniki leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu za pomocą kolposuspensji załonowej sposobem Burcha
Piotr Kryst, Ewa Bres-Niewada, Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
ZEN (neurony wzmacniane przez cynk) pęcherza moczowego
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, S. Gonkowski, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Blokada ?1adrenoceptorów a stan zapalny pęcherza moczowego: doxazosyna odwraca zmiany wunerwieniu 5-HT-, VIP- i/lub NPY-immunoreaktywnym, powodowane eksperymentalnie wywołanym stanem śródmiąższowego zapalenia pęcherza
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski

Urologia Polska 2004/57/2a

API-9: Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, towarzyszących nadreaktywności wypieracza pęcherza moczowego, stwierdzanych w badaniu urodynamicznym
Paweł Szalecki, Piotr Radziszewski, Bartosz Dybowski, Daniel Leszczyński, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
SI-1: Ocena urodynamiczna dolnego odcinka dróg moczowych u chorych dializowanych przed kwalifikacją do przeszczepienia nerek
Andrzej Chmura, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, W. Rowiński
SI-2: Przeszczepienie nerki z odprowadzeniem moczu do pętli Brickera - doświadczenie własne
Andrzej Chmura, Andrzej Borkowski, W. Rowiński, Piotr Radziszewski
PIV-2: Syntetyczne taśmy z siatki prolenowej w świetle dróg moczowych po operacjach wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Bartosz Dybowski, Cezary Torz, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
PIV-5: Skuteczność TVT w leczeniu typu II+III i typu III wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - obserwacje średnio odległe
Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Paweł Szalecki, Andrzej Borkowski
SNV-1: Ocena urodynamiczna dolnego odcinka dróg moczowych u chorych dializowanych przed kwalifikacją do przeszczepienia nerek
Andrzej Chmura, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, W. Rowiński

Urologia Polska 1998/51/1

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH PROCESU MIKCJI
Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
ROLA BADAŃ URODYNAMICZNYCH W OCENIE PRZESZKODY PODPĘCHERZOWEJ W ŁAGODNYM ROZROŚCIE GRUCZOŁU KROKOWEGO
Cezary Szcześniak, Henryk Krasnowski, Piotr Radziszewski
PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PROFILOMETRII CEWKOWEJ W NIETRZYMANIU MOCZU U KOBIET
Andrzej Preisner, Piotr Radziszewski, Wojciech Szewczyk

Urologia Polska 1997/50/3

MORFOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ NAD UNERWIENIEM ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ
Ryszard Aleksandrowicz, Piotr Radziszewski
TOPOGRAFIA UNERWIENIA ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ
Piotr Radziszewski, Ryszard Aleksandrowicz

Urologia Polska 1995/48/2

BADANIE URODYNAMICZNE DZIECI Z IDIOPATYCZNYM MOCZENIEM NOCNYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Piotr Radziszewski