PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Philip Clark

Urologia Polska 1997/50/3

PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA W LECZENIU KAMICY ODLEWOWEJ NEREK METODĄ ESWL Z UŻYCIEM CEWNIKA PODWÓJNIE ZAGIĘTEGO
Tomasz Demkow, Philip Clark, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1993/46/4

Leczenie kamicy odlewowej nerek metodą ESWL z użyciem cewnika podwójnie zagiętego
Tomasz Demkow, Philip Clark, Patrick Meffan, Andrzej Borkowski