PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Monika Wrzołek

Urologia Polska 1982/35/1-2

Pierwotne ognisko raka śluzowokomorkowego jako przyczyna licznych zwężeń moczowodu
Jerzy Wróbel, Monika Wrzołek