PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mirosława Gawarecka

Urologia Polska 1992/45/3

Prof. dr hab. med. Antoni Szczerbo (1904-1-991)
Mirosława Gawarecka, Jerzy Zieliński