PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mirosław Łuczak

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Mieszane zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych
Katarzyna Kot, Alicja Rokosz, Marta Wróblewska, Anna Sawicka-Grzelak, Robert Tomasz Kuthan, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak
KOD: 5 - Grzybicze zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych
Alicja Rokosz, Katarzyna Kot, Anna Sawicka-Grzelak, Ewa Swoboda-Kopeć, Sylwia Błachnio, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak
KOD: 5 - Bakteryjne zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitala klinicznego w Warszawie
Alicja Rokosz, Katarzyna Kot, Agnieszka Bednarska, Mirosław Łuczak
KOD: 5 - Wrażliwość in vitro gram-ujemnych uropatogenów szpitalnych na leki przeciwbakteryjne
Katarzyna Kot, Alicja Rokosz, Iwona Serafin, Anna Sawicka-Grzelak, Mirosław Łuczak

Urologia Polska 2005/58/3

Funguria u pacjentów szpitalnych ? identyfikacja i lekowrażliwość uropatogennych szczepów grzybiczych
Alicja Rokosz, Anna Sawicka-Grzelak, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak

Urologia Polska 2005/58/2

Bakteryjne czynniki zakażeń układu moczowego u hospitalizowanych pacjentów oraz ich wrażliwość na leki przeciwbakteryjne
Alicja Rokosz, Agnieszka Bednarska, Mirosław Łuczak

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Analiza zakażeń szpitalnych rozpoznanych u chorych leczonych z powodu rozrostu łagodnego gruczołu krokowego
Piotr Leszczyński, Beata Sokół-Leszczyńska, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski, Mirosław Łuczak