PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieczysław Węglewicz

Urologia Polska 1991/44/4

Kilka uwag w sprawie techniki operacyjnej w nowotworach brodawczako watych miedniczki i moczowodu
Stefan Wesołowski, Edward Chkostek, Borys Kirmuc, Mieczysław Węglewicz

Urologia Polska 1991/44/3

Adenomektomia u „dziewięćdziesięciolatków\"
Stefan Wesołowski, Wojciech Obojski, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski

Urologia Polska 1991/44/2

Electroincisio prostatae transurethralis(TUIP)
Stefan Wesołowski, Sławomir Zuchora, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski

Urologia Polska 1990/43/4

KILKA UWAG W SPRAWIE URAZÓW PĘCHERZA I CEWKI MOCZOWEJ
Stefan Wesołowski, Aleksander Niestępski, Władysław Sulich, Wojciech Obojski, Janusz Lewczuk, Ryszard Poreda, Mieczysław Węglewicz

Urologia Polska 1989/42/3

PÓŹNE POWIKŁANIE PO OPERACJI BOAPvIEGO
Stefan Wesołowski, Mieczysław Węglewicz