PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieczysław Luciak

Urologia Polska 1983/36/2

Ginekomastia w guzach jądra (z omówieniem przypadku leydigioma)
Mieczysław Luciak, Janusz Pławner, Franciszek Zych