PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieczysław Koziarski

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-3: Operacja psoas hitch u dorosłych
Mieczysław Koziarski, Przemysław Szostek, Roman Sosnowski, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
PII-3: Leczenie fizykalne przewlekłego bezbakteryjnego zapalenia stercza i prostatodynii z użyciem lasera biostymulacyjnego - studium wstępne
Przemysław Szostek, Mieczysław Koziarski, Michał Szymański, Cezary Szcześniak, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2001/54/4

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia zaawansowanego raka stercza gosereliną o przedłużonym działaniu i bikalutamidem
Tomasz Szopiński, Artur Antoniewicz, Mieczysław Koziarski, Andrzej Borówka

Urologia Polska 1997/50/2

RAK NERKI - STAN OBECNY
Grzegorz Kata, Mieczysław Koziarski, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka, Józef Schier
RAKOWIAK NERKI
Grzegorz Kata, Mieczysław Koziarski, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka, Józef Schier