PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michał Studniarek

Urologia Polska 1989/42/1

KLINICZNA PRÓBA OCENY ANGIOSCYNTYGRAFICZNEGO OZNACZANIA PRZEPŁYWU KRWI ŻYLNEJ W LEWYM JĄDRZE, ZMIANY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW NASIENIA PRZED I PO OPERACJI PODWIĄZANIA ŻYŁY JĄDROWEJ LEWEJ ORAZ PROPOZYCJA WŁASNEJ KLASYFIKACJI KLINICZNEJ ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASI
Cezary Szczepański, Leszek Jeromin, Michał Studniarek, Ryszard Kowski

Urologia Polska 1988/41/1

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRZEZSKÓRNEJ NEFROLITOTOMII (PCN) PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Michał Studniarek

Urologia Polska 1987/40/4

PRZEZSKÓRNE OPRÓŻNIANIE TORBIELI NEREK PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Marek Salagierski, Kamil Burzyński, Michał Studniarek, Andrzej Juszyński, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński

Urologia Polska 1987/40/1

DWA PRZYPADKI PRZEZSKÓRNEGO USUNIĘCIA KAMIENI NERKOWYCH PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Marek Salagierski, Michał Studniarek

Urologia Polska 1985/38/4

PRZEZSKÓRNA PRZETOKA NERKOWA JAKO SPOSÓB CZASOWEGO NADPĘCHERZOWEGO ODPROWADZENIA MOCZU
Marek Salagierski, Michał Studniarek, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński