PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michał Soczawa

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Topografia raka stercza w biopsji saturacyjnej pierwszorazowej i kolejnej
Adam Gołąb, Michał Soczawa, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/2a

PVIII-2: Zależność między występowaniem zespołu andropauzalnego a stopniem nasilenia dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych u mężczyzn po 50. roku życia
Michał Jałoszewski, Michał Soczawa, Marcin Słojewski