PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michał Lipowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Obustronna resekcja guzów nerek
Przemysław Dudek, Lech Lipiec, Jacek Adamczyk, Michał Lipowski
Adenomektomia – metoda z wyboru w przypadku ogromnego gruczolaka stercza
Lech Lipiec, Przemysław Dudek, Jacek Adamczyk, Michał Lipowski