PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Miłosław Cnotliwy

Urologia Polska 1999/52/2

WODONERCZE U CHORYCH Z PÓŹNYMI POWIKŁANIAMI PO POMOSTOWANIU TĘTNIC ODCINKA AORTALNO-BIODROWEGO
Miłosław Cnotliwy, Marek Grabowski, Piotr Gutowski, Zbigniew Sych, Grzegorz Szumiłowicz