PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marta Chomontowicz

Urologia Polska 1993/46/1

Chinolony vs antybiotyki, ocena wrażliwości wybranych szczepów bakteryjnych izolowanych w moczu
Janina Ruczkowska, Izabela Dolna, Ewa Mróz, Marta Chomontowicz