PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Mantur

Urologia Polska 1993/46/2

Alfa-1 mikroglobulina (,-m ) w moczu jako białkowy wskaźnik wydolności kanalików proksymalnych w przebiegu kamicy nerkowej
Maria Mantur, Barbara Darewicz, Joanna Matowicka-Karna, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Jan Prokopowicz, Iwona Jakubowska-Kuźmiuk

Urologia Polska 1990/43/1

OSAD MOCZU W KAMICY MOCZOWEJ
Maria Mantur, Dorota Fiedorowicz, Halina Kemona