PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Kowalska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wpływ zewnętrznych czynników środowiskowych na stężenie PSA
Roman Sosnowski, Agata Wlazło, Tomasz Demkow, Iwona Skoneczna, Janina Kamińska, Maria Kowalska, Wojciech Michalski