PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Wyczółkowski

Urologia Polska 2008/61/1

Przerzut odległy do nerki raka śluzowego odbytnicy – trudności diagnostyczne
Marek Wyczółkowski, Tomasz Drewniak, Włodzimierz Klima, Wacław Wilk

Urologia Polska 2007/60/4

Przydatność przezodbytniczego ultrasonograficznego wyznaczenia stopnia otwarcia cewki sterczowej w trakcie mikcji w leczeniu doksazosyną chorych na łagodny rozrost stercza
Marek Wyczółkowski, Andrzej Prajsner, Włodzimierz Klima, Lesław Malik, Tomasz Drewniak, Maciej Rzepecki

Urologia Polska 2006/59/2

Laparoskopowe usunięcie dużego guza moczownika
Marek Wyczółkowski, Włodzimierz Klima, Lesław Malik, Tomasz Drewniak, Jacek Kotuła

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Retrospektywna ocena postępowania diagnostycznego w przypadku chorych z guzami nerek kwalifikowanych do zabiegów nerkooszczędnych
Marek Wyczółkowski, Tomasz Drewniak, Lesław Malik, Piotr Maciukiewicz

Urologia Polska 2004/57/2a

PII-2: Przydatność przezrektalnego ultrasonograficznego wyznaczania stopnia rozwarcia cewki sterczowej w trakcie leczenia Doxazosyną, chorych z łagodnym rozrostem stercza
Marek Wyczółkowski, Andrzej Prajsner, Włodzimierz Klima

Urologia Polska 2001/54/3

Sprawozdanie z 10. Zimowego Forum Urologicznego w Davos
Marek Wyczółkowski

Urologia Polska 2000/53/1

SPRAWOZDANIE Z 94. DOROCZNEGO SPOTKANIA AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO DALLAS, 1-6 MAJA 1999 R.
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Zbigniew Piasecki

Urologia Polska 1998/51/3

ASPEKTY ANATOMICZNE ORGANOOSZCZĘDNYCH OPERACJI NOWOTWORU NERKI
Zbigniew Piasecki, Marek Wyczółkowski
SPRAWOZDANIE Z VII EUROPEJSKIEGO ZIMOWEGO FORUM UROLOGICZNEGO, DAVOS, 14-19 LUTEGO 1998
Marek Wyczółkowski

Urologia Polska 1998/51/1

RUCHOMOŚĆ ODDECHOWA NERKI OBJĘTEJ PROCESEM NOWOTWOROWYM W OCENIE NACIEKANIA STRUKTUR SĄSIEDNICH W BADANIU USG
Marek Wyczółkowski, Zbigniew Piasecki, Jacek Kotuła, Bohdan Pawlicki

Urologia Polska 1997/50/4

ULTRASONOGRAFICZNE ROZPOZNANIE PENETRACJI ROPNIA OKOŁONERKOWEGO PRAWOSTRONNEGO DO OKOLICY POŚLADKOWEJ PRAWEJ
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Zbigniew Piasecki

Urologia Polska 1996/49/2

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA TECHNIK OBRAZOWYCH W OCENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO GUZÓW NEREK W MATERIALE KLINIKI UROLOGII C.M. UJ. W KRAKOWIE
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Marek Filipek, Andrzej Stelmach