PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Tomasz Szkoda

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wykrywanie materiału genetycznego wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV) w materiale pobranym od pacjentów z chorobami narządów moczowo-płciowych - doniesienie wstępne
Jacek Anusik, Marek Tomasz Szkoda, W. Kozłowski, B. Litwińska, Bronisław Stawarz
Zakażenia HPV jako czynnik etiologiczny przewlekłego zapalenia stercza - doniesienie wstępne
Włodzimierz Chudzik, Marek Tomasz Szkoda, Bronisław Stawarz

Urologia Polska 2002/55/2

Wpływ zakażeń human papillomavirus (HPV) na powstanie raka prącia
Sławomir Dutkiewicz, Marek Tomasz Szkoda, Alojzy Witeska