PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Sosnowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena wpływu litotrypsji pozaustrojowej (ESWL) na czynność nerek na podstawie parametrycznych obrazów klirensu nerkowego
Tomasz Konecki, Izabela Frieske, Jacek Kuśmierek, Marek Sosnowski
Ocena związku antagonisty receptora α-1 adrenergicznego ze szlakiem PI3-kinazy w progresji raka gruczołu krokowego; badania mechanizmów komórkowych in vitro
Maciej Salagierski, Hanna Romańska, Rachel Bruton, Zulfigar Gulzar, Paul Abel, Marek Sosnowski, El-Nasir Lalani
Rozpoznanie histopatologiczne i markery nowotworowe we krwi a zaawansowanie kliniczne guzów jądra wywodzących się z komórek płciowych
Elżbieta Oszukowska, Waldemar Różański, Magdalena Jakubiak-Wielganowicz, Marek Sosnowski, Radzisław Kordek, Krzysztof Kula

Urologia Polska 2007/60/4

Ocena zużycia i uszkodzeń włókien różnego typu laserów podczas zabiegów urologicznych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Piotr Chłosta, Stanisław Stępień, Zbigniew Jabłonowski, Marek Lipiński, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2007/60/3

Ocena odległych wyników leczenia skojarzonego chorych z zaawansowanymi stadiami nowotworów zarodkowych jądra
Adam Płużański, Leszek Jeromin, Anna Płużańska, Marek Sosnowski
Leczenie w przypadkach nawrotowych zwężeń cewki moczowej u mężczyzn przy użyciu membrany z owodni ludzkiej
Adam Marcheluk, Andrzej Koziak, Jan Taczalski, Telesfor Saracyn, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2007/60/2

Własne doświadczenia w leczeniu operacyjnym kobiet chorych na śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
Paweł Wędzikowski, Zofia Salska, Ryszard Maranda, Krzysztof Pliszek, Jacek Przybyła, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2006/59/4

Rzadki przypadek gruźlicy gruczołu krokowego
Rafał Kliś, Dariusz Młoczkowski, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2006/59/2

Zwapnienia węzłów chłonnych miednicy - czy są możliwym objawem zakażenia nanobakteriami?
Krzysztof W. Zieliński, Marek Sosnowski, Dorota Snopkowska, Dariusz Młoczkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 12.2 - Porównanie wyników leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem taśm trans vaginal tape (TVT) i trans obturator tape (TOT)
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Aleksander Łapuć, Zbigniew Trzepizur, Marek Sosnowski, Eugeniusz Miękoś
KOD: 5 - Zwapnienia węzłów chłonnych miednicy: ciekawostka morfologiczna czy możliwy objaw zakażenia nanobakteriami?
Marek Sosnowski, Krzysztof W. Zieliński, Dorota Snopkowska, Dariusz Młoczkowski
KOD: 8.4 - Późne przerzuty w bliźnie pooperacyjnej po częściowej resekcji pęcherza z powodu raka pęcherza moczowego
Jacek Przybyła, Paweł Wędzikowski, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2005/58/3

Gruczolakorak wstawki jelitowej moczowodu u chorej operowanej w dzieciństwie z powodu wynicowania pęcherza moczowego
Zbigniew Trzepizur, Waldemar Różański, Radosław Boniecki, Eugeniusz Miękoś, Marek Sosnowski, Arkadiusz Jeziorski

Urologia Polska 2005/58/2

Dysgenezja jąder ze zmianą nowotworową u mężczyzny z interseksualizmem: obserwacja i postępowanie kliniczne od okresu noworodkowego do 29. roku życia
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Maria Szarras-Czapnik, Marek Sosnowski, Elżbieta Oszukowska, Jan Karol Wolski, Tomasz Romer, Krzysztof Kula

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Skuteczność rozpoznania raka gruczołu krokowego na podstawie przeprowadzonych badań przesiewowych w różnych ośrodkach regionu łódzkiego
Waldemar Różański, Andrzej Prelich, Grzegorz Krzyżanowski, Marcin Dłużyński, Rafał Kliś, Marek Sosnowski
Ocena profilu antyoksydacyjnego u chorych z powierzchownymi guzami pęcherza moczowego
Zbigniew Jabłonowski, Waldemar Różański, Edyta Reszka, Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, Marek Sosnowski
Ekspresja greliny i jej receptora wkomórkach nowotworów zarodkowych jądra u ludzi
Adam Płużański, Hanna Romańska, Yi Jia, Marek Sosnowski, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani

Urologia Polska 2004/57/2a

PVII-3: Nowotwory jądra rozpoznane w latach 1986-2003 w materiale Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Łodzi
Piotr Lipiński, Marek Sosnowski
ARI-6: Monitorowanie absorpcji płynu irygacyjnego w czasie elektroresekcji przezcewkowej gruczolaka stercza z zastosowaniem etanolu
Marek Jeromin, Marek Sosnowski
PIV-3: Analiza współistniejących czynników ryzyka wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet operowanych w latach 1984-2003
Mariusz Blewniewski, Marek Sosnowski, Piotr Marks, Leszek Jeromin
PIV-4: Ocena metody IVS w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet
Mariusz Blewniewski, Marek Sosnowski
PVII-1: Częstość występowania zmian nowotworowych pochodzących z komórek płciowych w relacji do innych uszkodzeń nabłonka plemnikotwórczego w grupach ryzyka nowotworów jądra
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Elżbieta Oszukowska, Marek Sosnowski, Wojciech Kuzański, Jan Plaża, Katarzyna Marchlewska, Krzysztof Kula
PVII-2: Rozpoznanie wewnątrzkanalikowego raka jądra i jego leczenie u mężczyzny z dysgenezją gonad
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Maria Szarras-Czapnik, Marek Sosnowski, Elżbieta Oszukowska, Katarzyna Marchlewska, Krzysztof Kula
RIII-3: Termoablacja (T-A) w leczeniu nowotworów nerek
Marek Salagierski, Leszek Szymański, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2003/56/1

Komentarz do pracy pt.: „Późne nawroty choroby nowotworowej u chorych na nowotwór zarodkowy jądra
Marek Sosnowski

Urologia Polska 2002/55/2

Malakoplakia układu moczowego
Piotr Lipiński, Marek Sosnowski, Maria Matejkowska-Sobaniec

Urologia Polska 2000/53/3

OBUSTRONNE NOWOTWORY
Marek Sosnowski, Jacek Wilkosz, Marek Salagierski

Urologia Polska 2000/53/1

RZADKI PRZYPADEK PRZERZUTU NASIENIAKA JĄDRA DO NERKI
Marek Wrona, Marek Lipiński, Marek Sosnowski, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1997/50/2

SPRAWOZDANIE Z 90 KONGRESU FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO PARYŻ, 19-22 LISTOPADA, 1996 R.
Marek Sosnowski

Urologia Polska 1997/50/1

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CARCINOMA IN SITU W JĄDRZE PRZECIWLEGŁYM PRZY JEDNOSTRONNYM ZARODKOWYM NOWOTWORZE GONADY MĘSKIEJ
Marek Sosnowski, Krzysztof Kula
OCTAN CYPROTERONU (ANDROCUR) W LECZENIU ZAAWANSOWANYCH POSTACI RAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski, Marek Lipiński

Urologia Polska 1993/46/3

Diagnostyka i leczenie ogniskowej zmiany pyelonephritis xanthogranulomatosa
Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Iwona Lewy-Trenda

Urologia Polska 1993/46/1

Staging lymphadenectomy w diagnostyce i leczeniu I stadium nienasieniakowatych zarodkowych guzów jądra (NZGJ)
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1992/45/3

Powikłania po ureterorenoskopii (URS) w diagnostyce i leczeniu chorób moczowodu
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Uniwersytetu Harvard w Bostonie (USA)
Marek Sosnowski

Urologia Polska 1991/44/4

Chirurgiczne i chemiczne leczenie chorych na nienasieniako wate guzy jądra w I i II stopniu zaawansowa
Marek Sosnowski, Leszek Jeromin, Anna Płużańska, Izabela Dowgird-Witczak

Urologia Polska 1991/44/3

Pozagonadalny za rodkowy nowotwór jądra
Marek Sosnowski, Anna Płużańska, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1990/43/4

OCENA WARTOŚCI BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH W PRZEBIEGU LECZENIA RAKA STERCZA
Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
CHIRURGICZNE LECZENIE TRANSSEKSUALISTÓW TYPU MĘŻCZYZNA?KOBIETA
Julia Kruk-Jeromin, Leszek Jeromin, Wacław Dec, Andrzej Zieliński, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1990/43/3

WRAŻENIA Z POBYTU W KLINICE UROLOGICZNEJ UNIWERSYTETU W LILLE (FRANCJA)
Marek Sosnowski

Urologia Polska 1988/41/1

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRZEZSKÓRNEJ NEFROLITOTOMII (PCN) PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Michał Studniarek

Urologia Polska 1987/40/4

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W URETERORENOSKOPOWYM (URS) LECZENIU KAMICY MOCZOWODOWEJ
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1982/35/3-4

Własne doświadczenia w leczeniu przetok pęcherzowo-pochwowych po operacjach ginekologicznych
Jerzy Wiśniewski, Leszek Jeromin, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1980/33/3

Przypadek współistnienia raka nerki i kamicy nerkowej oraz gruczolaka w ścianie torbieli nerkowej rozpoznany śródoperacyjnie
Karol Stąpor, Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1979/32/1

Torbiele okolicy ujścia zewnętrznego cewki moczowej męskiej
Marek Sosnowski, Marek Rożniecki

Urologia Polska 1978/31/2

Leukoplakia układu moczowego
Marek Rożniecki, Karol Stąpor, Marek Sosnowski