PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Pilch

Urologia Polska 2004/57/1

Ciało obce w pęcherzu moczowym i przestrzeni okołopęcherzowej
Andrzej Bartosik, Marek Pilch, Grzegorz Chojak, Maciej Wenerski

Urologia Polska 1987/40/3

PIERWOTNY RAK MĘSKIEJ CEWKI MOCZOWEJ
Marek Pilch, Zdzisław Chojak, Roman Pawłowicz
CAŁKOWITE WYPADNIĘCIE MACICY PRZYCZYNĄ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ UROLOGICZNYCH
Marek Pilch, Roman Pawłowicz, Zdzisław Chojak

Urologia Polska 1987/40/1

MIĘSAK Z MIĘSNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH JĄDRA (RHABDOMYOSARCOMA TESTIS)
Marek Pilch, Roman Pawłowicz
MIĘSAK Z MIĘSNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH JĄDRA (RHABDOMYOSARCOMA TESTIS)
Marek Pilch, Bogdan Marut, Roman Pawłowicz
RAK BRODAWCZAKOWATY MIEDNICZKI JEDYNEJ NERKI LECZONY OPERACYJNIE Z ZACHOWANIEM NERKI
Marek Pilch, Roman Pawłowicz

Urologia Polska 1985/38/2

CAŁKOWICIE PODWÓJNA CEWKA MOCZOWA U DZIEWCZYNKI
Marek Pilch, Roman Pawłowicz, Bogdan Marut