PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Orkiszewski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 19 - Od cięcia środkowego do operacji TIPU (cudze chwalicie, swego nie znacie w operacji spodziectwa)
Marek Orkiszewski
KOD: 17 - Możliwość odtworzenia napletka podczas operacji spodziectwa
Marek Orkiszewski, Joanna Madej, Tomasz Kilian

Urologia Polska 2004/57/1

Leczenie stulejki za pomocą miejscowo stosowanego betamethazonu: analiza skuteczności i kosztów
Marek Orkiszewski, Marek Mackiewicz, Joanna Madej

Urologia Polska 2003/56/4

Lumbotomia grzbietowa w urologii dziecięcej
Marek Orkiszewski, Joanna Madej

Urologia Polska 2002/55/4

Ureterocystoplastyka oszczędzająca - sposób augmentacji pęcherza u pacjentów z myelomeningocele
Marek Orkiszewski, Jarosław Leszniewski, Joanna Madej

Urologia Polska 1994/47/3

Wyprostowanie znacznie zagiętego prącia z pozostawieniem płytki cewkowej u chorych leczonych z powodu spodziectwa prąciowego dalszego i środkowego
Marek Orkiszewski

Urologia Polska 1990/43/3

SILIKONOWE PROTEZY JĄDRA U DZIECI I MŁODZIEŻY
Marek Orkiszewski, Jarosław Więckowski

Urologia Polska 1987/40/2

MAGPI ? PRZEMIESZCZENIE UJŚCIA I PLASTYKA ŻOŁĘDZI W LECZENIU SPODZIECTW ŻOŁĘDZIOWYCH W ROWKU ZAŻOŁĘDNYM
Marek Orkiszewski, Michał Martyński

Urologia Polska 1987/40/1

PLASTYKA SPODZIECTW PODŻOŁĘDZIOWYCH I PRĄCIOWYCH ? NOWA TAKTYKA POSTĘPOWANIA
Marek Orkiszewski, Katarzyna Nowakowska
ODTWORZENIE CEWKI MOCZOWEJ PRZY NIEDOBORZE SKÓRY
Marek Orkiszewski

Urologia Polska 1985/38/3

PLASTYKA TRANSPOZYCJI PRĄCIOWO-MOSZNOWEJ
Marek Orkiszewski, Jerzy Harasymczuk