PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Mackiewicz

Urologia Polska 2004/57/1

Leczenie stulejki za pomocą miejscowo stosowanego betamethazonu: analiza skuteczności i kosztów
Marek Orkiszewski, Marek Mackiewicz, Joanna Madej

Urologia Polska 1995/48/2

PRÓBA OCENY STANU UKŁADU MOCZOWEGO CHŁOPCÓW W WIEKU 7-14 LAT NA PODSTAWIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH WYKONANYCH W WYBRANEJ LOSOWO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Andrzej Wronczewski, Marek Mackiewicz, Krzysztof Kwela