PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Krawczyk

Urologia Polska 1992/45/3

Rak jasnokomórkowy nerki z przerzutem do wątroby leczony operacyjnie
Artur A. Antoniewicz, Paweł Nyckowski, Marek Krawczyk, Andrzej Borówka