PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Kaczorowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Obserwacja wyników immunostymulacji szczepionką BCG w schemacie przedłużonym
Ryszard Jarzmus, Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Paweł Pawlaczek, Marek Kaczorowski, Grzegorz Kies