PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Grabowski

Urologia Polska 2003/56/1

Przeżywalność chorych po nefrektomii z powodu raka nerkowokomórkowego w materiale własnym
Marek Grabowski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1999/52/2

WODONERCZE U CHORYCH Z PÓŹNYMI POWIKŁANIAMI PO POMOSTOWANIU TĘTNIC ODCINKA AORTALNO-BIODROWEGO
Miłosław Cnotliwy, Marek Grabowski, Piotr Gutowski, Zbigniew Sych, Grzegorz Szumiłowicz

Urologia Polska 1998/51/2

ZASTOSOWANIE TECHNIKI NEPHRON-SPARING SURGERY (NSS) W LECZENIU NOWOTWORÓW NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU VON HIPPEL-LINDAU
Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński

Urologia Polska 1997/50/3

WRODZONE POSZERZENIE KIELICHÓW NERKOWYCH MEGACALICOSIS
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Krzysztof Czernicki