PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marcin Ulasiński

Urologia Polska 1979/32/3

Polip połączenia miedniczkowo-moczowodowego-u 10-letniego chłopca
Marcin Ulasiński