PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marcin Słojewski

Urologia Polska 2008/61/4

Skrzyżowana ektopia nerki
Marcin Gałęski, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2008/61/2

Laparoskopowe usunięcie nerki z rozpoznanym przedoperacyjnie czopem nowotworowym w układzie żylnym
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Laparoskopowe pobranie nerki do przeszczepu
Marcin Słojewski, Tomasz Śluzar, Adam Gołąb, Jerzy Chłodny, Samir Zeair, Marek Umiński, Krzysztof Dziewanowski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Tumorektomia retroperitoneoskopowa – standard w organooszczędnym radykalnym leczeniu chorych na raka nerki? Doświadczenia jednego ośrodka
Piotr Petrasz, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Nefrektomia laparoskopowa u chorego z guzem T3b
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Tumorektomia laparoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego jako odwzorowanie techniki operacji otwartej
Marcin Słojewski, Marcin Gałęski, Artur Lemiński, Adam Gołąb, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
Topografia raka stercza w biopsji saturacyjnej pierwszorazowej i kolejnej
Adam Gołąb, Michał Soczawa, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
Radykalna nefrektomia laparoskopowa w przypadkach guzów T3
Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2008/61/1

Adenomektomia laparoskopowa w leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Marcin Gałęski, Andrzej Sikorski
Częściowe laparoskopowe wycięcie pęcherza moczowego z powodu endometriozy
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Piotr Petrasz, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/3

Przeżycie chorych z naciekającym rakiem pęcherza moczowego poddanych cystektomii
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
The forgotten double J ureteral stent
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.2 - Prospektywna ocena wyników pierwszorazowej biopsji stercza wykonanej techniką sześciu pól i saturacyjną
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
KOD: 21 - Ocena jakości życia pacjentek po nefropeksji laparoskopowej
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
KOD: 15.1 - Technika uproszczonej nefropeksji laparoskopowej z dostępu pozaotrzewnowego
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
KOD: 9.3 - Radykalna nefrektomia laparoskopowa standardem postępowania w przypadku guzów T1N0
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
KOD: 12.2 - Ocena wczesnych i późnych odczynów i powikłań popromiennych ze strony pęcherza moczowego u chorych z inwazyjnym rakiem szyjki macicy, leczonych skojarzoną metodą radiochemioterapii
Bogdan Torbé, Rafał Kurzawa, Danuta Rogowska, Marcin Słojewski, Mirosław Lewocki, Michał Falco, Andrzej Torbé, Andrzej Sikorski
KOD: 15.2 - Laparoskopowe usunięcie uchyłka pęcherza moczowego - doświadczenia własne na podstawie czterech przypadków
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
KOD: 10.2 - Urodynamiczna ocena chorych z rozpoznanym klinicznie zespołem pęcherza nadaktywnego
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Pacjent w obliczu choroby nowotworowej, hospitalizacji i leczenia
Adam Gołąb, Marcin Słojewski
Podobieństwa iróżnice cechujące pęcherz nadreaktywny u kobiet i mężczyzn w ocenie urodynamicznej
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
Cystektomia w zaawansowanym raku pęcherza moczowego: rokowanie i cel terapeutyczny. Obserwacje 15-letnie pojedynczego ośrodka
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Wyniki leczenia chorych z objawową nefroptozą metodą retroperitoneoskopowej nefropeksji
Marcin Słojewski, Agata Kaliszczak, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/3

Chirurgia laparoskopowa górnych dróg moczowych z dostępu pozaotrzewnowego z użyciem trzech trokarów jako etap na drodze zmniejszania inwazyjności techniki retroperitoneoskopii
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
Ureterolitotomia laparoskopowa - alternatywa dla operacji otwartej
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/2a

PVIII-2: Zależność między występowaniem zespołu andropauzalnego a stopniem nasilenia dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych u mężczyzn po 50. roku życia
Michał Jałoszewski, Michał Soczawa, Marcin Słojewski
ARI-2: Czynniki rokownicze przy raku pęcherza moczowego - na podstawie doświadczeń jednego ośrodka w grupie 201 pacjentów po radykalnej cystektomii
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
API-1: Biopsja saturacyjna prostaty w znieczuleniu lokalnym - doświadczenia własne
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
SNI-1: Kwalifikacja do laparoskopowego usunięcia nieczynnej nerki może prowadzić do przeoczenia choroby nowotworowej
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Bartłomiej Gliniewicz, Tomasz Huzarski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2003/56/2

Metoda usuwania ciał obcych z pęcherza moczowego u kobiet
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/3

Laparoskopia w leczeniu dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/2

Cystektomia laparoskopowa - doświadczenia własne na podstawie dwóch przypadków
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/1

Miejscowe, celowane znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych poprawia jakość życia chorych poddanych biopsji przezodbytniczej stercza
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2001/54/3

Mikroangiograiia stercza - opis metody
Marcin Słojewski, Jakub Pilarczyk, Florian Czerwiński, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2000/53/3

FORMALNA ZGODA CHOREGO NA ZABIEG
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
ODPOWIEDŹ AUTORÓW NA KOMENTARZ
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1999/52/3

OLBRZYMI KAMIEŃ W ZASTĘPCZYM PĘCHERZU JELITOWYM
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Adam Gołąb

Urologia Polska 1999/52/2

CZYNNIKI ROKOWNICZE W PRZEŻYWALNOŚCI CHORYCH PO CYSTEKTOMII Z POWODU NACIEKAJĄCEGO RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1998/51/2

WCZESNA DIAGNOSTYKA BEZOBJAWOWYCH RAKÓW NEREK W RODZINACH Z ZESPOŁEM VON HIPPEL-LINDAU W POLSCE
Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Stanisław Zajączek, Monika Sochańska, Aleksandra Tołoczko, Grażyna Psut, Monika Górecka, Grażyna Wilk, Włodzimierz Paprzycki, Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Zofia Krzystolik, Wojciech Lubiński, Ewa Starzycka-Bigaj, Marek Prost, Ewa Kostyk, Małgorzata Zdunek, Aleksandra Omulecka, Jan Jaskólski, Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Daniel Chibowski, Renata Zalewska, Olga Haus, Katarzyna Zasada, Ireneusz Kojder, Robert Kaczor, Jan Ślósarek, Elżbieta Włodarczyk, Zygmunt Domański, Grażyna Malukiewicz, Jerzy Bidziński, Józef Kałuża, Barbara Wysocka, Janusz Limon, Sergiusz Jóźwiak
ZASTOSOWANIE TECHNIKI NEPHRON-SPARING SURGERY (NSS) W LECZENIU NOWOTWORÓW NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU VON HIPPEL-LINDAU
Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński

Urologia Polska 1998/51/1

RAK Z KANALIKÓW ZBIORCZYCH NERKI ? CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA, HISTOLOGICZNA I GENETYCZNA
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Teresa Kardel-Mizerska, Piotr Hadaczek, Jacek Podolski, Jan Lubiński, Grażyna Cieślińska-Wilk, Barbara Górecka-Szyld

Urologia Polska 1997/50/4

LAPAROSKOPOWE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU JATROGENNEGO USZKODZENIA MOCZOWODU
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Andrzej Uzar, Janusz Malecha, Izabella Rzepka-Górska

Urologia Polska 1997/50/3

WRODZONE POSZERZENIE KIELICHÓW NERKOWYCH MEGACALICOSIS
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Krzysztof Czernicki

Urologia Polska 1997/50/1

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA NAUKOWEGO NA TEMAT RAKA STERCZA CAMBRIDGE, ANGLIA 29-30.07.1996 r.
Marcin Słojewski

Urologia Polska 1995/48/4

PRZETOKA PĘCHERZOWO-ESICZA JAKO PÓŹNE POWIKŁANIE CIĘCIA CESARSKIEGO
Marcin Słojewski, Stanisława Spoz, Andrzej Domański, Antoni Banasik, Barbara Cybulska

Urologia Polska 1993/46/4

Współistnienie dwóch synchronicznych nowotworów nerki i nadnercza
Marcin Słojewski, Stanisława Spoz, Andrzej Domański