PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marcin Matych

Urologia Polska 2006/59/2

Znaczenie hormonów steroidowych w etiopatogenezie raka gruczołu krokowego
Marcin Matych

Urologia Polska 2004/57/1

Nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego przy użyciu testu BTA stat
Aleksandra Binka-Kowalska, Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Ewa Zając, Agnieszka Nawrocka, Marcin Matych, Józef Matych, Bogdan Kałużewski