PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Marcin Ligaj

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Inflammatory pseudotumor – rare form of the bladder tumor
Adam Zakościelny, Agata Wlazło, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Marcin Ligaj

Urologia Polska 2006/59/4

Unusual case of urinary bladder paraganglioma
Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Marcin Ligaj, Elwira Bakuła-Zalewska, Wojciech Rogowski

Urologia Polska 2006/59/2

The ipsilateral coexistence of urothelial carcinoma of the renal pelvis and renal cell carcinoma in the kidney
Roman Sosnowski, Marcin Ligaj, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

CODE: 21 - Quick pathological assessment of testicular cancer. Preliminary report
Roman Sosnowski, Iwona Skoneczna, Bożena Sikora, Agata Wlazło, Marcin Ligaj, Ewa Kraszewska, Tomasz Demkow

Urologia Polska 2004/57/2a

PVII-7: Impact of the extent of pelvic lymphadenectomy on the results of treatment of urothelial bladder cancer in patients treated with cystectomy and adjuvant chemotherapy
Agnieszka Chaładaj-Kujawska, Iwona Skoneczna, Grażyna Poniatowska, Bożena Sikora, Karol Nietupski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Ewa Kraszewska, Małgorzata Tacikowska, Marcin Ligaj