PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Magdalena Sztaba-Kania

Urologia Polska 1981/34/2

Torbiel skórzasta jądra u chłopca 5-letniego
Czesław Stoba, Leonard Pikiel, Magdalena Sztaba-Kania