PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Magdalena Czubak

Urologia Polska 1998/51/3

LIMFADENEKTOMIA W RAKU STERCZA
Grzegorz Herlinger, Jacek Rykowski, Magdalena Czubak, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1997/50/4

ZMODYFIKOWANY ESICZO-ODBYTNICZY ZBIORNIK MOCZOWY MOGUNCJA II
Magdalena Czubak, Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1996/49/4

WŁASNE DOŚWIADCZENIE W CHIRURGII NADPRZEPONOWYCH CZOPÓW NOWOTWOROWYCH W UKŁADZIE ŻYLNYM U CHORYCH NA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Magdalena Czubak, Grzegorz Herlinger

Urologia Polska 1995/48/1

WŁASNE DOŚWIADCZENIE W CHIRURGII CZOPÓW NOWOTWOROWYCH UKŁADU ŻYLNEGO U CHORYCH NA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Magdalena Czubak, Ewa Koźmińska, Grzegorz Herlinger