PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Niemirowicz

Urologia Polska 1998/51/1

SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W BRUKSELI, BELGIA 16-17 MAJA 1997 ROKU
Zbigniew Jabłonowski, Witold Cerski, Maciej Gruszczyński, Maciej Niemirowicz