PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Małgorzata Gołąb-Lipińska

Urologia Polska 2005/58/3

Podskórne odprowadzenie moczu ? alternatywa dla przezskórnej przetoki nerkowej
Leszek Szymański, Marek Salagierski, Marek Lipiński, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Leszek Jeromin