PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Małgorzata Filewska

Urologia Polska 2002/55/2

Badanie wpływu preparatu PROSTAMERf na wzrost mięsaka LI u myszy
Ewa Skopińska-Różewska, Halina Strzelecka, Beata Białas-Chromiec, Ewa Sommer, Małgorzata Filewska, Agnieszka Bazylko, Henryk Skurzak

Urologia Polska 1999/52/4

WPŁYW PIROXICAMU NA REAKCJĘ SKÓRNEJ ANGIOGENEZY INDUKOWANEJ U MYSZY KOMÓRKAMI Z LUDZKICH GUZÓW NOWOTWOROWYCH NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Sommer, Krzysztof Pastewka, Ewa Skopińska-Różewska, Małgorzata Filewska, Beata Białas-Chromiec, Mirosław Kazoń