PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

M. Hornak

Urologia Polska 1982/35/3-4

Przeszczepienie dziecięcych nerek en bloc
J. Rezniczek, V. Zvara, M. Hornak, J. Breza