PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Longina Rachwał-Sochacka

Urologia Polska 1981/34/3-4

Odległe wyniki zespolenia urazowego pęknięcia nerki za pomocą polskiego kleju tkankowego ?chirurcoll"
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Longina Rachwał-Sochacka, Barbara Zofia Zielińska

Urologia Polska 1979/32/1

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przy pomocy kleju chirurgicznego. Doniesienie wstępne.
Mirosław Kazoń, Longina Rachwał-Sochacka