PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lidia Skobejko-Włodarska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Przygotowanie dzieci z patologią dróg moczowych do przeszczepu nerki
Piotr Gastoł, Lidia Skobejko-Włodarska, Jacek Rubik, Piotr Kaliciński, Ryszard Grenda, Małgorzata Baka-Ostrowska
Wyniki przeszczepiania nerek u dzieci z ciężkimi wadami dolnego odcinka dróg moczowych
Hor Ismail1, Dorota Broniszczak1, Piotr Kaliciński, Paweł Nachulewicz, Marek Szymczak, Tomasz Drewniak, Małgorzata Markiewicz-Kijewska, Adam Kowalski, Katarzyna Jobs, Ewa Mirska, Jacek Rubik, Piotr Gastoł, Lidia Skobejko-Włodarska, A. Mikołajczyk
Co robić w przypadku nieskuteczności zastosowanej wcześniej terapii antycholinergicznej w leczeniu neurogennej dysfunkcji pęcherza?
Lidia Skobejko-Włodarska, Karina Felberg, Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska

Urologia Polska 2007/60/1

Co wiemy o czynności pęcherza u noworodków i niemowląt?
Lidia Skobejko-Włodarska
Własne metody wytwarzania szczelnej przetoki moczowej u wybranych chorych na neurogenną dysfunkcję pęcherza moczowego
Lidia Skobejko-Włodarska

Urologia Polska 2006/59/4

Autoaugmentacja pęcherza (detrusotomia) - nadal skuteczna czy przestarzała metoda leczenia wysokociśnieniowego pęcherza neurogennego?
Lidia Skobejko-Włodarska, Karina Felberg, Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Własna metoda konstrukcji szczelnej przetoki moczowej
Lidia Skobejko-Włodarska
KOD: 17 - Autoaugmentacja pęcherza (detrusotomia) - skuteczna opcja czy historia?
Lidia Skobejko-Włodarska, Karina Felberg, Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska

Urologia Polska 2005/58/4

Zespolenie kielichowo-moczowodowe u dzieci
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Karina Felberg

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Zastosowanie zespolenia kielichowo-moczowodowego u dzieci
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Karina Felberg

Urologia Polska 2004/57/2a

RI-1: Pętlowe przetoki moczowodowo-skórne w zastawkach cewki tylnej - 10 lat po likwidacji odbarczenia
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Lidia Skobejko-Włodarska, Mieczysław Śmigielski, Krystyna Strulak, Jerzy Czyż, Kinga Kowalczyk, Agata Mikołajczyk, Karina Felberg
SNIII-2: Zastosowanie zasady Mitrofanoffa u chorych z mielodysplazją lub zwężeniem czy zarośnięciem cewki
Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Paweł Szalecki, Jerzy Czyż, Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Agata Mikołajczyk

Urologia Polska 2002/55/1

Wykorzystanie poszerzonego moczowodu do augmentacji pęcherza neurogennego u dzieci
Lidia Skobejko-Włodarska, Jerzy Czyż, Krystyna Strulak, Piotr Gastoł, Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Mieczysław Śmigielski

Urologia Polska 2001/54/4

Przydatność autoaugmentacji w leczeniu pęcherza ncurogennego u dzieci
Lidia Skobejko-Włodarska, Jerzy Czyż, Piotr Gastoł, Jan Karol Wolski, Mieczysław Śmigielski, Krystyna Strulak, Małgorzata Baka-Ostrowska

Urologia Polska 1999/52/3

LECZENIE NIETRZYMANIA STOLCA U DZIECI Z NEUROGENNYM PĘCHERZEM PRZEZ ZASTOSOWANIE METODY MACE Z RÓWNOCZESNĄ AUGMENTACJĄ PĘCHERZA
Lidia Skobejko-Włodarska

Urologia Polska 1994/47/1a

Wady odbytu i odbytnicy u dzieci z wynicowaniem pęcherza moczowego
Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Jakubiak, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Wojciech Kamiński

Urologia Polska 1992/45/2

Badania urodynamiczne u chłopców z zaburzeniami mikcji po leczeniu zastawek cewki tylnej
Lidia Skobejko-Włodarska, Piotr Gastoł

Urologia Polska 1990/43/4

RENOSCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA Z FUROSEMIDEM U DZIECI Z WODONERCZEM
Lidia Skobejko-Włodarska, Krzysztof Toth

Urologia Polska 1987/40/4

OCENA LECZENIA OPERACYJNEGO WRODZONYCH UCHYŁKÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO Z DOSTĘPU ŚRÓDPĘCHERZOWEGO
Lidia Skobejko-Włodarska

Urologia Polska 1985/38/1

UPROSZCZONA METODA KOAGULOPIELOLITOTOMII (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Aleksandra Fryszman, Lidia Skobejko-Włodarska

Urologia Polska 1982/35/1-2

Wyniki odległe leczenia operacyjnego niezstąpionych jąder
Zygmunt H. Kaliciński, Zygmunt Grodner, Krystyna Strulak, Włodzimierz Joszt, Lidia Skobejko-Włodarska, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Zygmunt M. Kaliciński