PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leszek Walczak

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Diagnostyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skóry i błony śluzowej narządów płciowych męskich
Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska
Obrzezanie – postępowaniem diagnostycznym i leczniczym zmian na prąciu wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska

Urologia Polska 1994/47/4

Operacje oszczę- dzające w stanach przednowotworowych i rakach prącia po wykryciu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Leszek Walczak, Tomasz Rogoziński, Jarosław Wejman

Urologia Polska 1993/46/4

Rak prącia — carcinoma planoepitheliale typus bawenoides invasivum i jego związek z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Jarosław Wejman, Tomasz Rogoziński, Andrzej Jarski

Urologia Polska 1993/46/3

Carcinoma planeopitheliale verrucosum penis
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Krzysztof Tarasiewicz, Tomasz Rogoziński