PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leszek Krolioki

Urologia Polska 1990/43/3

LIGATURA URETERIS
Stefan Wesołowski, Andrzej Kostrubała, Leszek Krolioki, Borys Kirmuc