PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lech Balt

Urologia Polska 1993/46/4

Rzadka koincydencja raka jasnokomórkowego nerki z guzem chromo- chłonnym nadnercza
Lech Balt, Ryszard Karakiewicz

Urologia Polska 1993/46/3

V.I.P. Pęcherz jelitowy z Padwy
Francesco Pagano, Walter Artibani, Giacomo Passerini, Lech Balt, Ryszard Karakiewicz

Urologia Polska 1993/46/1

Tłuszczak wnęki nerki przyczyną kolki nerkowej i wodonercza u chorej z jedną nerką
Lech Balt, Ryszard Karakiewicz
Sprawozdanie za stażu klinicznego, w Instytucie Urologii Uniwersytetu w Padwie (Wiochy)
Lech Balt