PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

L. Zaremba

Urologia Polska 1983/36/3

Pierwotny rak cewki moczowej w przebiegu zapalenia kiłowego
L. Zaremba, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik